Month: December 2017


Palvelinten hallinta loppumoduuli (Syksy 2017)


Palvelinten hallinta loppumoduuli (Syksy 2017)

Lähde  Tero Karvinen 2017: Palvelinten Hallinta, http://terokarvinen.com

Harjoitusympäristönä Windows 10 Pro 64-bit

Harjoituskoneen tiedot:

Emolevy X79A-GD65 (8D)

Prosessori Intel(R) Core(TM) i7-3930K

16GiB RAM

 

Harjoituksen tavoitteena oli luoda kokonaisuus, jonka avulla oli mahdollista asentaa Windows 10 tyhjälle koneelle, asettaa käyttöjärjestelmä

Puppetin orjaksi ja ajaa Puppet-moduuli joka ottaa käyttöön halutut ohjelmat ja asetukset. Tavoitteena oli, että käyttäjän ei tarvitsee puuttua asennukseen mahdollisimman vähän.

Kohdelaitteena oli koodinimi “Pelikone” ,jota varten halutaan mahdollisimman pelkistetty Windows-ympäristö ilman Microsoftin bloatwarea.

 

Automatisoitu Windows 10 asennus

 

Windows 10 ISO-tiedoston muokkaukseen käytettiin WinReducer -ohjelmaa. Ohjelman avulla luotiin unattended.xml -tiedosto, jota tarvitaan Windowsin automatisoituun asennukseen.

Lisäksi lisättiin asennettavan Windowsin rekisteriin viittaus, joka poisti UAC:n käytöstä sekä määriteltiin skripti, joka luotiin kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa asennettuun käyttöjärjestelmään.

 

Harjoituksessa käytettiin apuna WinReducer EX-100 ohjelman kokeiluversiota. Ohjelman käynnistyksen jälkeen valittiin Start -> ISO -> valittiin aiemmin ladattu Windows 10 ISO (en_windows_10_education_version_1703_updated_march_2017_x64_dvd_10189297).

Seuraavaksi ohjelma avasi ISO-tiedoston sisällön muokkausta varten. Ohjelman avulla on mahdollista lisätä, poistaa ja muokata Windowsin asetuksia ja ominaisuuksia. Tavoitteena oli muokata asetuksia Puppetin avulla, joten asennukseen tehtiin ainoastaan ne muutokset, jotka olivat välttämättömiä.

 

UAC:n poisto käytöstä

UAC:n käytöstä poisto onnistuu esimerkiksi rekisteriä muokkaamalla. Lähteenä käytettiin TechNetin artikkelia, jonka perusteella muutos tehtiin ensin omaan tietokoneeseen jonka jälkeen ks. kohta rekisterissä tallennettiin .reg -tiedostoksi (…export). Ohjelman System -> WinReducer Registry Integrator

-välilehden alta lisättiin .reg -tiedosto asennukseen (Add a Registry File -> Save in a Registry File).

 

Ohjelmien asennusskripti

System -> WinReduce Post Installation -> OOBE muokattiin .cmd -tiedostoa, joka ajetaan sen jälkeen kun Windows on asennettu. Add a File -napin avulla lisättiin puppet.bat ja puppet-3.8.7-x64.msi -tiedostot asennukseen, jonka jälkeen muokattiin skriptiä.

@ECHO OFF
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\sources\install.wim set CDROM=%%i:
if not defined CDROM goto :eof
echo Detected CDROM as drive %CDROM%
cd\

Title WINDOWS PUPPET SLAVE SETUP
Color F0

@echo ********** Welcome **********
@echo ********** Installing Puppet Agent with master at puppet.simosuominen.com **********
msiexec /qn /norestart /i %CDROM%\WinReducerEX100PI\puppet-3.8.7-x64.msi PUPPET_MASTER_SERVER=puppet.simosuominen.com
timeout 10
start "PuppetWindow" cmd /c %CDROM%\WinReducerEX100PI\puppet.bat
@echo ********** Connecting to the Puppetmaster **********
cd "C:\Program Files\Puppet Labs\Puppet\bin"
timeout 2
puppet agent -tdv
@echo ********** Done **********

 

Skripti tunnistaa asennusmedian (jota ei saa poistaa ennen kuin koko asennus on valmis) ja asentaa medialta Puppetin puppet.simosuominen.com. Asennuksen jälkeen skripti ajaa puppet.bat -tiedoston, joka odottaa 45 sekuntia ja ajaa puppet agent -tdv -komennon. Skripti ajaa samaan aikaan ks. komennon uudestaan. Käyttäjälle jää n. 35 sekunttia aikaa käydä hyväksymässä uuden Puppet-orjan sertifikaatti. Alla näkyy puppet.bat -tiedoston sisältö.

:: puppet.bat file for unattended Windows 10 Puppet slave installation
@echo ********** You now have 45 seconds to accept the certificate **********
timeout 45
cd C:\Program Files\Puppet Labs\Puppet\bin
puppet agent -tdv

 

Unattended.xml

Lopuksi otettiin käyttöön automatisoitu asennus kohdasta Unattended -> Activate Unattended Options.

Seuraavat kohdat muuttamalla asennus kysyi ainoastaan mille levylle Windows asennetaan.

Administrator Account -> ON

Administrative Password -> "salasana"

Activate Autologon -> ON

Turn Off Password Expiration -> ON

Accept EULA -> ON

Hide Cortana Setup -> ON

Hide Local Account -> ON

Hide Online Account -> ON

Hide Wireless Setup -> ON

Protect your PC -> Turn off Express settings

Power schemes -> High Performance

System Language -> United Kingdom

System Keyboard -> Finnish

Text Size (DPI) -> 100%

Time Zone (UTC +02:00) Helsinki, ....

ISO-tiedoston luonti suoritettiin loppuun ohjelman avulla valitsemalla Finish ja seuraamalla ohjelman ohjeita. Lopputuloksena Windows 10 ISO-tiedosto, joka asentaessa kysyy ainoastaan mille kiintolevylle käyttöjärjestelmä asennetaan. Loppuasennus toimii automaattisesti. Asennuksen jälkeen käyttäjä Administrator kirjataan automaattisesti sisään ja luotu skripti käynnistyy.

Moduulit

 

Moduulien ajoa varten tarvitaan Puppetmasterilla seuraavat Windows Puppet moduulit:

puppetlabs/powershell

puppetlabs/registry

councyl/windows

chocolatey/chocolatey

 

Vasta asennetun Windows 10 asetusten muokkausta varten luotiin kaksi moduulia. winsteam -moduulin tehtävänä oli asentaa ja käynnistää Steam -pelialusta haluttuun kohteeseen. winsetup -moduuli asensi tarvittavat ohjelmat ja poisti ylimääräisiä ohjelmia ja asetuksia. Lisäksi winsetup muokkasi päivitysten asennusta sekä rekisteriä. Moduulit määriteltiin Puppetmasterilla ajettavaksi järjestyksessä winsteam -> winsetup. Ensimmäinen moduuli käynnistää ohjelmia, joiden päivitys vie aikaa ja toinen moduuli käynnistää koneen uudelleen moduulin lopuksi. Tavoitteena oli ajoittaa moduulien ajon valmistuminen niin, että päivitykset olisivat valmistuneet siinä vaiheessa, kun kone käynnistyy uudestaan.

 

Käytetyt moduulit winsteam ja winsetup GitHubissa.

PS. winsetup-moduuliin lisättiin GitHubista skripti, joka muokkaa Windows 10 asetuksia rajusti. Skriptiin kannattaa tutustua, ennen kuin käyttää moduulia.

 

Testaus

 

Windows-asennusta ja moduuleja testattiin Hyper-V virtuaalikoneella, johon oli lisätty toinen kiintolevy. Asennus nauhoitettiin Windows 10 oman Game DVR -työkalun avulla. Nauhoitus katkesi joka kerta, kun virtuaalikone käynnistyi uudelleen, joten videoita on useampi kappale.

 

Winpuppet 1: Asennuksen aloitus, asennuskohteen valinta

 

Winpuppet 2: Asennus jatkuu, moduuleja edeltävä tilanne, skriptin toiminta ja moduulien ajo

 

Winpuppet 3: Moduulien ajon jälkeinen tilanne

 

Moduulien ajon jälkeen voitiin todeta, että halutut ohjelmat olivat asentuneet ja asetukset olivat voimassa. Windowsin “modernit” ohjelmat oli poistettu, OneDrive kadonnut sekä Cortana piilotettu. Syystä tai toisesta Virtuaalikoneen Windowsin verkkoyhteys oli mennyt epäkuntoon. Tätä ei tapahtunut muilla testauskerroilla ja ongelma korjaantui joko ajamalla virheiden selvityksen tai käynnistämällä virtuaalikoneen uudestaan.

 

Olin varsin tyytyväinen lopputulokseen, vaikka kehitettävää jäi. Koko asennusprosessiin meni aikaa n. 30 minuuttia, josta varmasti saadaan vielä aikaa pois kun käyttöjärjestelmä asennetaan oikealle nopealle raudalle.

 

Jatkokehitys

 

  1. Perehdyttävä Windows-asennuksen muokkauksen ilman ohjelmistoa. Käytännössä asennukseen ei vaadita kuin unattended.xml -tiedosto USB-aseman juureen sekä joku tapa ajaa skriptiasennuksen jälkeen. Windows Answer File Generatorin avulla unattended.xml -tiedoston luonti onnistuu ilman XML-osaamista.
  2. Edelliseen liittyen Windows -asennusmedian /sources/install.wim -tiedoston voi purkaa ja lisätä tiedostoja Windows-asennukseen. Lisäämällä skriptin kansioon C:\ProgramData\Windows\Start Menu\Programs\Startup voidaan ajaa ks. skripti joka kerta kun käyttäjä kirjautuu sisään. Skripti pitää poistaa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen esim. Puppet-moduulin avulla. WinReducer -ohjelman avulla luotua skriptiä pitää muuttaa tätä tarkoitusta varten.
  3. Luotava ylläpitomoduuli Windowsia varten. winsteam ja winsetup -moduuleja ei voi ajaa useampaa kertaa kovinkaan onnistuneesti. Ylläpitomoduuliin ohjelmien päivitykset, Win10.ps1 -skripti sekä muut poistot.
  4. Lisättävä ajurien asennukset siinä vaiheessa, kun kohderauta on hankittu.
  5. Muita korjauksia, esim. “rumat ratkaisut pois

 

 

 

Muut lähteet:

Windows 10 Initial Setup Script

Windows 10 Annoyance-free Automated Install

Mount and Modify a Windows Image Using DISM

 

 

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 3 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Simo Suominen